Posted in יולי 2013

לאוטובוס נכנסת גברת עם סלים, והיא עדיין לוקחת פחות מרחב מגבר עם אייפון

לאוטובוס נכנסת גברת עם סלים, והיא עדיין לוקחת פחות מרחב מגבר עם אייפון

אנחנו רגילות להתכווץ. כשאנחנו הולכות ברחוב אנחנו קצת מתכווצות, כדי שלא ישימו לב ולא יעירו. אנחנו קצת שפופות, קצת סגורות, כדי שאף אחד לא יפרש את החיוך או את זקיפות הקומה כהזמנה או כהתגרות. בציבור אנחנו יושבות מכונסות, שלא יראו לנו, שלא יחשבו, כדי לא להראות חולשה. המרחב הציבורי אינו המרחב שלנו, של נשים- הוא … להמשיך לקרוא