Posted in אפריל 2013

שרמוטה לבנה מדי

שרמוטה לבנה מדי

אני אישה. אני אישה סיסג'נדרית. אני אישה סיסג'נדרית הטרואית. אני אישה סיסג'נדרית הטרואית ואשכנזיה. ממצעד השרמוטות יצאתי בהרגשה קשה. זה היה אירוע מרשים מאד, ומרגש מהרבה בחינות. הרבה מאד קולות שבדרך כלל מושתקים הצליחו להתבטא שם בצורה צלולה, והרבה מאד א.נשים הגיעו והביעו התנגדות לתרבות שמביישת קורבנות תקיפה מינית, שמאפשרת אלימות כלפי נשים ומכילה באהבה … להמשיך לקרוא