Posted in ינואר 2013

נגועה

נגועה

כשזה נגמר הבנתי שיש חלקים שלמים בחיים שלי שישתנו לנצח. יש חוויות שאני כבר לא אחווה, דלתות שנסגרו בפני. אני כבר לא אהיה פונדקאית. אני לא אלד בלידה טבעית. אני לא אכנס למיטה עם מאהב חדש בלב שקט וללא חרדות. אני אתקשה בקבלת ויזה לארצות הברית. אני כבר לא טהורה, ויטאלית ובריאה. אני נגועה, מלוכלכת, … להמשיך לקרוא